Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

середу, червня 14, 2023

Розвиваємо професійні компетентності методиста ЗППТО -2023р.

              14.06.23   онлайн - консультування методистів за результатами анкетування 05.-13.06.2023р.

                                          Моніторинг стану  розвитку компетентності 

методистів з планування    роботи методичних кабінетів ЗП(ПТ)О (на прикладі травня місяця) -2023р.

Професійні компетентності згідно з державним стандартом професії методиста ЗП(ПТ)О

А. Планування методичної роботи:

Здатність вивчати, аналізувати і дотримуватися вимог законодавства та нормативно - правових актів у сфері освіти.   

·       Знання: законодавчі і  нормативно-правові акти у сфері освіти; освітні стандарти (ЗСО,ПТО); нормативно-правові документи що регламентують методичну роботу.

·       Уміння та навички:

Дотримуватися, аналізувати - законодавство…

·     Брати участь в розробленні стандартів П(ПТ)О, в оновленні освітнього законодавства.

·    Аналізувати стан м.р.

·    Брати участь у розробленні концепції, стратегії розвитку ЗП(ПТ)О з урахуванням сучасних тенденцій у П(ПТ)О

·   Брати участь у складанні річного плану  закладу освіти .

Моніторинг,в якому взяли участь-23 особи,  планування  роботи  методкабінетів проведено за (згодою методистів ЗП(ПТ)О   у травні 2023р.: ВПУ-17, ВПУ-75, АЦППРК, ЗДЦ ПТО, КЦПО ММ, ТПГЛ, ЦАПЛ,СПЛ, КЦППРКБА, Пр.ПЛ, ЦППРК-1, ПГЛ-   (23 ЗППТО).

Проведено  відповідний аналіз змісту планування методичної роботи на базі метод . кабінету ЗППТО.

Позитивні акценти:

-         Наявність моніторингів діяльності з різних напрямків роботи;

-    Наявність спільних  заходів разом із Заст. НВР традиційних для травня місяця: підсумкові контрольні роботи здобувачів освіти  за рік, підсумки атестації педпрацівників , робота шкіл.

-        Організація  орієнтовного, попереднього планування метод. роботи на новий навчальний рік.(2023-2024);

-          Стан і результати дистанційного навчання;

-          Достатня увага роботі Шкіл молодого спеціаліста;

-  Спільне, інтегроване  виконання запланованих окремих заходів.(тематичні тижні, конкурси тощо…)

-         Співпраця з НМЦ ПТО за різними напрямками

 

  Проблеми з  помісячного планування  роботи методичного кабінету ЗППТО. характерні  для більшості

-         Неправильне формулювання тематики методичних заходів;

-         Низький  рівень   грамотності з української мови;

-         Низький рівень володіння інформацією щодо професійних обов’язків методиста ЗППТО.  

-       Майже не плануються підсумкові  тематичні заходи за результатами методичної роботи (за прийнятими рішеннями: педради, ІМН інш.);

-    Не практикують в травні  презентацію   педагогічного індивідуального чи командного досвіду, проектів як  обов’язкової  форм роботи   в кінці навчального року;

-         Переважають традиційні форми й методи методичної  роботи.

-          В більшості  планів  не вказується форма проведення методичних захід.

-          30% методистів   використовують надто спрощений  шаблон, який сьогодні не в повній мірі відображає інноваційні тенденції методичної роботи  методичного кабінету ЗО. Розділ –відповідальні -  не персоналізований.

-         Наявність формалізму, нецілеспрямованих методичних заходів (тема взагалі…).

Пропозиції :

ü Використовувати рекомендований на обласній секції методистів  сучасний, ефективний шаблон плану роботи  методичного кабінету ЗП(ПТ)О - на місяць.

ü Структура планування методичних заходів має охоплювати: інформаційно-методичний блок; організаційний блок роботи методичного кабінету; методичний супровід розвитку, нагальних в умовах війни, компетентностей  педагогічних працівників необхідних для   функціонування внутрішньої системи  забезпечення якості освіти ЗП(ПТ)О; блок результатів і досягнень в методичній роботі з педагогічним колективом.       

В процесі планування акцентувати увагу:

                 (станом на даний момент підготовка  до 2023-2024 н.р.)

 на актуальних напрямках методичної роботи педагогічних працівників з урахуванням безпекової  ситуації та  умов діяльності ЗП(ПТ)О: психолого – педагогічний супровід; методика  організації різних форматів навчання здобувачів освіти ( дистанційне, очне, змішане); розвиток професійної компетентності педагога щодо використання цифрових технологій навчання в освітньому процесі; тренінги для  викладачів  із застосуванням ІКТ в контексті інтерактивного навчання (проекти, робота в команді); виявлення інноваційного, новаторського педагогічного  досвіду - вивчення, узагальнення,  та популяризація серед педагогічної спільноти; розробка методичних  проєктів; методика організації роботи в команді; моніторинги підготовки до атестації педагогічних працівників; інформаційно - методичний супровід впровадження інноваційних технологій теоретичного та виробничого  навчання ( пошук педагогічних грантів, участь в міжнародних проектах); розвиток комунікативної компетентності в сучасних умовах діяльності педагогічного колективу.(співпраця з педагогічною спільнотою, НМЦ ПТО, залучення до педагогічних проектів разом з місцевою  громадою, тощо… )


Висновок .

Ø На підставі вище зазначеного моніторингу планування методичної роботи в ЗППТО  методичного кабінету розроблено:  орієнтовний, сучасний, ефективний  шаблон(додається), який бажано взяти за основу планування діяльності  м.к. на 2023-2024н.р. Слід зазначити що запропонований приклад відображає реалізацію різних форматів проведення методичної роботи з використанням  онлай платформ, цифрових застосунків, як синхронних так і асинхронних форматів роботи.  

Ø  З метою удосконалення ключових  компетентностей  в діяльності методистів методичних кабінетів ЗП(ПТ)О (планування) у червні 2023-2024 н. р. планується вивчення  досвіду роботи методичних кабінетів з організації роботи в умовах воєнного стану.

                     Орієнтовний план роботи  методичного кабінету ЗППТО на місяць.

   Складові :            1.Організація методичних  заходів:  ЗППТО

2.Участь в заходах   :   

- заходи МОН

        - заходи НМЦ ПТО

      - місцева громада

                                          - співпраця з бізнесом, громадські організації


Шаблон планування роботи методиста ЗП(ПТ)О, 09.06.2023


  Організація  дистанційної методичної роботи В ЗППТО  в умовах російсько-української війни 2014-2023р.р.У умовах дистанційної методичної роботи, перед методистами постали нові завдання: методичний супровід організації дистанційного навчання учнів та самоосвіти педагогів,  пріоритетним напрямком якої є вивчення  платформ для дистанційної роботи з дорослими. Актуальними у роботі методистів ЗП(ПТ)О залишаються наповнення сайтів освітніх  закладів  новою методичною інформацією за  запитами педагогів та створення власних блогів, сайтів

 

онлайн-спілкування на платформі Zoom інш. , яку можна використати для проведення відеоконференцій, вебінарів, тренінгів для педагогів. Зазначений сервіс  дозволяє не тільки слухати, а й брати активну участь в онлайн-зустрічах. Методист має використовувати всі інструменти платформи

https://mon.gov.ua/ua/news/elektronni-pidruchniki-dlya-navchannya-v-umovah-voyennogo-stanu-rozmisheno-u-vilnomu-dostupi

компанія ЕдПро

Для ефективної організації дистанційної роботи необхідно врахувати:

1.      Під час організації дистанційної роботи чітко дотримуватися нормативноправового забезпечення з цього питання. 

2.      Використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-ресурси, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацювання матеріалу. 

3.      Для ефективного впровадження системи дистанційної роботи передбачити форми зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу. 

4.      Використати можливість сайту закладу освіти з розміщенням у ньому методичних матеріалів  та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти педагога.

5.      Створити закриті творчі групи педагогів за фахом, Google Classroom. в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними принципами організації груп та правилами спілкування, контролю за самоосвітою

6.      Використовувати інструменти спілкування в дистанційній роботі відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, блог, інтернет-сервіси ,власний сайт, тощо).

Педагогічний глосарій :

·       Електронна пошта – це стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, як і в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді.

Форум – найпоширеніша форма спілкування педагогів один з одним та батьками. Кожний форум присвячений якійсь проблемі або темі. Модератор форуму реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи запитаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє прикріпити різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. 

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через інтернет. Є кілька різновидів чату: текстовий, голосовий, аудіовідеочат.
 Найбільш поширений – текстовий. 

Блог – форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей.

                                                                  !!!!!

Методист має володіти повним цифровим інструментарієм, платформами та ресурсами зворотного зв’язку.

Організовувати дистанційно - методичну  роботу  за планом ЗП(ПТ)О підписаним  керівником.

 

Організація дистанційної  методичної роботи на базі методичного кабінету________(ЗППТО)

З досвіду роботи __(ПІБ)______________________(методистки)

 

Тема дистанційного методичного заходу.

Дата, формат проведення: синхронний,асинхронний

Категорія педагогічних працівників (викладачі,майстри в/н,кл. кер.)

Платформи, ресурси, цифрові за стосунки, інструменти.

Результати, підсумки заходу.(збірник,посібник,інш з онлайн- адресою розміщення.)

 

1.

Стан дистанційної форми навчання в ЗППТО

10.01.23

синхронно педрада

Пед.колектив

Google, meet.google.com

Тематична папка педради

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Створені онлайн-закриті групи (перелік)

 

Категорія педагогічних працівників (кількість)

Google Classroom –методичної роботи (за назвами)

Категорія педагогічних працівників (кількість)

Інструменти спілкування

 

1

 

 

 

 

 

  Немає коментарів:

Дописати коментар