Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Технологія дуального навчання в ЗП(ПТ)О

      


Термін «дуальна система» (від лат. dualis – подвійний) був введений у педагогічну термінологію в середині 60-х років минулого століття у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації професійного навчання. Дуальність як методологічна характеристика професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки  кадрів певного профілю в рамках організаційно-відмінних форм навчання.

  Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.
Все про дуальну форму навчання.
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про впровадження елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».
- Досвід країн Європейського Союзу
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/sistema-2017-3.pdf

http://nmc-pto.dp.ua/#
- Сторінка сайту: Новинки в сфері П (ПТ)О. Дуальна підготовка 

- http://nmc-pto.dp.ua/#   Сайт  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
  розділ: новинки ПТО (  Інформація за 19.07.2018р.)
 
 Наказ МОН "Про розширення переліку закладів професійної (профсійно-технічної )освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання."від 15.05.18р. №473

ЗП (ПТ)О Дніпропетрощини які впроваджуватимуть дуальну форму навчання:
ЦППРК,КНВЦ,ДЦПТО,КЦППРКБГ,КПЛ,НЦПО,КПГМЛ,ТПГЛ,ПГЛ,ПЦППРК,ВПУ-55,ДЦПО,ІПЛ,ДПЗЛ,КВПУ. (15)                      
Після того як методисти (вказаних ОЗ ) вивчать зазначені вище методичні та інші документи, необхідно  застосувати маркетинговий підхід в організації методичного супроводу елементів дуальної форми навчання в закладі світи.
Матеріал до індивідуального плану роботи методиста на 2019-2020н.р.

В перспективі (на 2020р.) захід  " Методична практика впровадження технології дуального навчання в ЗП(ПТ)О" 
Розробити комплес методичного  маркетингу дуальної форми навчання  на базі методичного кабінету.(з залученням партнерів )
Провести інтегрований семінар про зміст та складові дуального навчання.
-  Рекламувати методичні розробки  учасників впровадження технології навчання (залучаючи потенціал педагогів закладів освіти та партнерів - підприємств до розробки спільних методичок, ;виставки,зустрічі,фестивалі...)
Створити банк методичних наробок з досвіду впровадження елементів дуального навчання.
Проводити  внутрішній моніторинг новацій дуального навчання в порівнянні з традиційною формою навчання у ЗП(ПТ)О. (Розробляє заклад освіти разом з партнерами )
Інформувати педагогів про етапи та результати  дуального навчання з професій протягом експерименту. ( впроваджуємо досвід Німеччини )
Організувати  в  закладі освіти (на сайті ),в  громаді, ЗМІ (за місцем знаходження) рекламування професій за дуальною формою навчання та відповідних позитивних результатів.
- За підсумками впровадження елементів дуальної форми навчання має бути аналітично-методичний , спільний з партнерами, документ .

-Методисти ЗП (ПТ)О, які не задіяні в есперименті, вивчають методичні матеріали та засобами методичного маркетингу, інформують педагогічні колетиви про переваги дуальної форми навчання.


                                                                                            

Немає коментарів:

Дописати коментар