Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Методистам кабінетів ЗППТО. Методичні настанови 2022-23 н.р.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО   

                           ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В               

                                               2022/2023    НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1.  Методичний супровід освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти всіх форм власності та підпорядкування за визначеним алгоритмом виходячи із вимог воєнного стану.

2. Сприяння реалізації вимог нових законодавчих актів з оперативного реагування на запити економіки та населення з забезпечення трудовим робітничим потенціалом.

3.  Методичний супровід ознайомлення та запровадження Європейського досвіду з модернізації освітнього процесу шляхом реалізації розгорнутих міжнародних проєктів.

4. Культивація впровадження в освітній процес вивчення енергоефективних технологій та альтернативних видів енергетики.

5. Застосування сучасної адресної системи формування професійного рівня педагогічних працівників ЗП(ПТ)О зорієнтованої на здійснення освітніх послуг із застосуванням (використанням) сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

6.  Методичний супровід синергії органів влади, бізнесу та освітніх навчальних суб’єктів, зайнятих формуванням трудового робітничого потенціалу, з формування затребуваних економікою, громадянами професійних компетенцій у здобувачів освіти всіх категорій населення.

7. Методичний супровід формування внутрішньої системи оцінювання якості освіти, запровадженої державною службою якості освіти та Національним агентством кваліфікацій, ефективної роботи наглядових рад.

8.   Організаційно-методичний супровід підвищення привабливості та престижності професійної освіти, професій шляхом запровадження нових профорієнтаційних форм та засобів, використанням наявних та створених центрів кар’єри на базі ЗП(ПТ)О.

9Методичний супровід діяльності експериментальних майданчиків всіх рівнів формування з питань освітніх технологій та формування випускників адаптованих до сучасного соціуму.  

10. Сприяння формуванню особистості випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти засобами громадянської освіти та виховання. 

Що роботи з цим документом? 

1. Розплановуємо 10 напрямків у методичній роботі вашого закладу з урахуванням особливостей ЗППТО

2. Визначаємо, якими методами, в якій формі ви будете здійснювати методичний супровід пед.колективу  з орієнтацією на позитивний результат або ж довогостроковий процес на кілька років. Педколектив має синхронізувати своє планування та  роботу направлену на реалізацію і практичне втілення даних пріоритетів розроблених в контексті реформування ПТО.

Методична робота - Досвід методистів ЗП(ПТ)О-ЗППТО

 • Робота НМЦ ПТО з методистами ЗП(ПТ)О, 14.06.2023
 • Презентація досвіду методичної роботи Першотравенського гірничого ліцею, 14.06.2023
 • Досвід роботи методистки Романюк Тетяни. ПГЛ, 14.06.2023
 • Моніторинг здобувачів освіти ПГЛ щодо формату дистанційного навчання, 14.06.2023
 • Досвід планування методичної роботи методистів ЗП(ПТ)О, 14.06.2023
 • Моніторинг планування роботи методичного кабінету ЗП(ПТ)О, 14.06.2023
 • Засідання секції методистів ЗП(ПТ)О, 14.06.2023
 • Шаблон планування роботи методиста ЗП(ПТ)О, 09.06.2023
 •       Використовуємо  в роботі з педагогами на базі  МК  

 • Індивідуальний онлайн-практикум НМЦ ПТО для методистів ЗП(ПТ)О, 20.09.2021
 • "Методичний компас" - засіб допомоги методистам ЗП(ПТ)О в роботі з майстрами виробничого навчання, 20.09.2021

 •      Індивідуальна модель  викладача  навчання учнів у період карантину 2021-22 н.р.

   Необхідно врахувати : стан здоров'я,умови життя,транспортні зв'язки (приїзд -від'їзд в ЗППТО), ресурси  кожного учня (наявність інтернету,комп'ютера,моб.т.ел.пошта інш...)  .

  Інформацію готують класні керівники за таблицею.

   ТН- традиційне навчання 

    ДН- Дистанційне навчання

    Е- екстернат

    Інд.-  Індивідуальне навчання

    С Д  - сімейне домашнє навчання

     ЗН –   змішане навчання

    АДН – асинхронно дистанційне навчання.

  Право учнів вибрати форму навчання  у відповідності до чинного законодавства.(за погодженням з батьками.)


  1 коментар: