Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Вебінари -2023- 2024р.р.

14.06.2023-2024н.р. 
https://docs.google.com/presentation/d/1gX22QFz0O877TgJ6hcvI2GJ8KePT-yDqktZfaNMcqWs/edit#slide=id.g24f39ef91e0_0_10

Презентація.       Що методисту ЗППТО  треба знати про змішане навчання.

11.11.19р. Методистам , для самостійного опрацювання (матеріали вебінару 30.10.2019р.)
http://nmc-pto.dp.ua/
сторінка "Методичний кабінет "
  31.10.2020р. Так чи хочемо ми змін на краще , якщо 30 методистів проігнорували комунікацію з обласною методичною секцією і не виконали домашнього завдання секції від 26.09.19р. : 1. пройти курси "Критичне мислення освітянам"
                           2. Заповнити та надіслати діагностичну анкету
                            3. Спланувати роботу методиста за новими правилами підвищення                                              кваліфікації . 
...Продовжуємо формувати компетентного методиста...
                    Як ми працювали місяць жовтень -2019- 2020н.р.
  Аналіз діагностування методистів ЗП (ПТ)О щодо готовності працювати в нових умовах розвитку освітньої галузі.
 На даний момент взяли участь в діагностуванні 25 методисти  з 22  З П (ПТ)О протягом вересня - жовтня 2019р.: НЦПО,ДЦПО,ЗДЦПТО,ВПУ-17, ВПУ -55, ПТУ-48,КПЛ,ДПЗЛ,К ПТМЛ,КЦППРКБА(1,2 к.),КЦПОРКТРС, ПГЛ,ЗПЛ,ПТУ-6,СОФ.ПЛ,СПЛ,ЦППРК,ТПАЛ,КНВЦ,ПЦППРК, ПрПЛ,ПТУ-2.    
       Під час вивчення змісту наданої інформації  (діагностичні анкети ) від методистів виявлено що :
-         Всі методисти (23 учасники ) надають перевагу в отриманні методичної допомоги сайту НМЦ ПТО, блогу «Творчий методист - творчому педагогу» (Муха Н.О.). Користуються сайтами, які рекомендовано МОН та професійними педагогічними сайтами.
-         Практикують індивідуальну та групову м.р. з педагогічними працівниками-97%
-         Знають про нову функцію методиста: «Науково-методичний супровід педагогічних працівників та його особливості.» - 100%
-         Тільки 46%- знають і розуміють  про зміни в підходах до оновлення м.р. в контексті Закону «Про освіту»
-         Разом з тим  89% - стверджують що готові до змін у професійній  діяльності в нових умовах.(маніпулювання термінами – доказ:  цифри 46% та 89%,завищений рівень компетентності методиста)
-         З 23  тільки 5 (ДЦПО,КПЛ,ЦППРК,Пр. ПЛ ) методисти не мають  ще власних індивідуальних планів професійного зростання.
-         (ПТУ-48,СПЛ,КЦПОРКТРС)-3  мають проблеми , щодо організації м. р. в контексті Закону України «Про освіту»
-         29%  методистів  вирішують проблему переходу в умовах реформування   освіти від  знаннєвого  до розвивального підходу НМС  в методичній роботі з педагогічними працівниками ЗП (ПТ)О

Висновки:
1. Зібрана інформація буде використана для надання дієвої методичної допомоги окремим методистам.
2.  Методисти вчаться працювати в нових умовах і створюють  середовище НМС  характерне для їх  закладів освіти. 3.   Розпочато застосування в методичній роботі нової технології «науково-методичний супровід педагогічних працівників»  шляхом  інформальної , неформеної,формальної освіти.      
 4. Кожен методист має свою програму самовдосконалення, постійно займається самоосвітою й отримує методичну допомогу зазначених сайтів  на замовлення.
1.місце -  НМЦ ПТО
 2. місце - «Творчий методист – творчому педагогу»
 3. місце – професійні сайти
           5. 30  методистів (які не виконали завдання попереднього засідання обласної секції методистів за місяць жовтень  )     
             не використовують   методичний супровід НМЦ ПТО в період між атестацією  і не  долучаються до комунікації в           
           професійному  регіональному просторі. Отже є проблеми з формуванням    комунікативної компетентності
           методиста ЗП (ПТ)О !
 Дякую методистам , які взяли участь в діагностуванні, прагнуть змін, готові розвивати  комунікативну компетентність  з колегами під час нових викликів та вирішувати їх в педагогічній спільноті.  


    Порада. 
- Уважно вивчити зміст   методичної розробки Мухи Н.О.         

Науково-методичний супровід методистів ЗП (ПТ)О в контексті Концептуальних засад НУШ , реформування професійної (професійно-технічної) освіти.

   на головній сторінці блогу.
- Спланувати індивідуальний план роботи методиста на 2019-2020 н.р.


  Зміст роботи на  вебінарі методистів  31.10. 2019р.11.00. онлайн,  НМЦ ПТО. (методисти м. Дніпро мають прибути в НМЦ ПТО ,на просп. Пушкіна-36, ІІ поверх,каб. №8. Зазначені методисти мають бути готові надати затребувану інформацію та представити на вебінарі.
Мета : Допомогти методистам  усвідомити (з огляду на дослідження МОН)що існуюча система методичної роботи  вже не відповідає потребам і запитам сучасного педагога і має  змінитися; акцентувати діяльність методистів на нових функціях та підходах методичної роботи. Відкрити нові можливості  особистого професійного зростання.
Тема: « Тренінг як ефективна  форма удосконалення вмінь  та навичок практичної роботи методистів з педагогічними працівниками в період від атестації до атестації.»

1.Індивідуальна траєкторія  професійного зростання методиста закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 
Обмін інформацією методистів з проблеми: ДПЗЛ, ВПУ-55, ДЦППРКТС, ( ЗДЦПТО - в режимі онлайн, з закладу освіти)
                                                                                                                                  Муха Н.О.
2. Проведення  методистами різних за змістом   тренінгів  як  ефективної форми удосконалення професійної компетентності  педагогічних працівників. (блог Мухи Н.О. на сторінці «Тренінги.» )  https://nowmetodinf.blogspot.com/  
( сайт НМЦ ПТО http://nmc-pto.dp.ua/ Методичний фестиваль НМЦ ПТО – 2019.           (Досвід ЦАПЛ, ТПАЛ, НЦПО... – розміщено на сайті НМЦ ПТО – права колонка структури)                                                                                                  Муха Н.О.       
 3. Аналіз діагностування  методистів з огляду на індивідуалізацію професійної діяльності у 
    контексті діючого законодавства у галузі освіти .                                           Муха Н.О.                       
4. Огляд  сторінок  сайту НМЦ ПТО http://nmc-pto.dp., методичного блогу  «Творчий методист - творчому педагогу » як засобу науково-методичного супроводу методистів ЗП(ПТ)О.

5. Про методичний супровід методистами   індивідуальної траєкторії  професійної  діяльності    педагогічних працівників ЗП (ПТ)О (майстри в\н)     

                                        http://nmc-pto.dp.ua/doc/2016/innpr_24.pdf

                                                                                                                Муха Н.О.         

  Інформація від методистів ПТУ-6, ДЦПТО, ДЦПО                 

                                                                                                                                                                         
6.Інформація щодо  проходження методистами ЗП(ПТ)О дистанційного курсу «Критичне      
   мислення освітянам »    https://prometheus.org.ua/                                           Муха  Н.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Про моніторинги  методичної роботи в ЗП(ПТ)О за півріччями на педагогічних радах.
                                                                                                                                  Муха Н.О.
8. Підсумки заходу. Рекомендації . Пропозиції та відгуки  від методистів. Консультування.                                    
                                                                                                                                   Муха Н.О.
 Прошу  методистів бути готовими до надання інформації про індивідуальний план роботи на 2019-2020н.р.


Структура індивідуального та групового  планування для методистів, голів методичних комісій, педагогічних працівників.
Напрямки  роботи методичної комісії ЗП(ПТО) _________       на основі    організаційно - функціональної   блочно -               модульної моделі методичної роботи  та науково-методичного супроводу педагогічних працівників    
Голова  методичної комісії ______ПІБ, фах, категорія.______________
          

Блочно-модульна модель
    Методичної роботи
Зміст роботи, науково- методичного супроводу
методиста,голови м.к.,викладача
Виконавці
ПІБ
Дата проведення
методичного заходу

1 модуль
Пізнавальна діяльність методисті 
 методистів,   викладачів
Науково-методичний  супровід.
Вивчення навчально - методичної літератури
з предметів на 2019-2020н.р.

Теоретична підготовка, яка необхідна в індивідуальній
методичній роботі  кожного педагога. Вибір теми
 індивідуальної траєкторії професійного зростання

Члени методичної комісії
01.09.2019р.
2 модуль
Тематична діяльність
методистів, викладачів

Методичний супровід  . Самоосвіта (курси,семінари,
тренінги, дистанційне навчання, курси за фахом  
             Впрова   організація експерименту на рівні предмету. Впровадження
 інноваційної методики навчання. Створення збірника індивідуальних та групових наробок тощо
Індивідуальна
траєкторія
професійної
діяльності кожного
педагога
Постійно
Грудень 2019р.

3 модуль
Практичні досягнення.
Групові форми роботи.
Методичний супровід.
Представлення результатів діяльності педагога у певній формі
Індивідуальний план методичної роботи (досвід )
Презентація авторського проекту. (досвід)
Презентація методичних  розробок (посібник,портфоліо,
кейс,збірник уроків – тренінгів,збірник майстер класів з
проблем компетентнісного уроку інш  )
Методичний бенефіс викладача за результатами виконання  завдань і 
ндивідуальної м.р.
Презентація досвіду роботи м.к. на педраді.

Спільні групові
заходи за
результатами
досягнень.

Травень 2020р.


Лютий 2020р.

Про вебінар для методистів 26.09.2019р.
Методистам ЗП(ПТ)О про інновації в методичній роботі з педагогічними працівниками у 2019-2020н.р.

      Пройшов вебінар методистів з проблеми  здійснення науково - методичного супроводу педагогічних працівників на якому була представлена актуальна   розробка Мухи Н.О. методиста НМЦ ПТО за темою «Удосконалення  професійної компетентності методистів  у контексті зміни системи і вектору методичної роботи в ЗП( ПТ)О в умовах реформування  професійної (професійно-технічної ) освіти»; рекомендована на допомогу  презентація «Педагогам  про індивідуалізацію  методичної роботи»; відбулася міні-дискусія з  обміну досвідом за участю методистів ЗП(ПТ)О м. Дніпра про впровадження інновацій в методичній роботі з педагогами . Матеріали заходу розміщено на сайті НМЦ ПТО (розділи «методичний кабінет», «віртуальна методична допомога»),  на блозі  « Творчий методист - творчому педагогу» (сторінки »Методичний супровід методистів», «Індивідуальна траєкторія професійного зростання методиста.»)  https://nowmetodinf.blogspot.com/  


Методична розробка для використання в роботі.
Удосконалення професійної компетентності методистів ЗП(ПТ)О засобами науково - методичного супроводу в умовах реформування професійної (професійно-технічної) освіти», 26.09.201 

Діагностична анкета методистів ЗП (ПТ)О .
Мета тестування : виявити рівень самопідготовки методистів(проблеми) до змін в методичній роботі з педагогічними працівниками як важливої функції освітньої реформи та здійснювати відповідний методичний супровід їх діяльності.
ПІБ(Повністю)____________________________________________________
ЗП (ПТО ______________________________________________________
Контакти _______________________________________________________
Знайдіть правильні для себе відповіді.
1.Які професійні педагогічні сайти та блоги Ви використовуєте в роботі з педагогічними працівниками ?
- сайт НМЦ ПТО
- блог «Творчий методист – творчому педагогу»
- сайт «Нова українська школа»
- сайт «Прометеус»
- інші ___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Яким формам методичної роботи Ви надаєте перевагу в роботі з педагогічними працівниками?
- масові
- групові
- індивідуальні
3. Назвіть нові технології методичної роботи з педагогічними працівниками в закладі освіти -  робота на ЄМП
-  індивідуальні програми,плани м. р. педагогічних працівників
- науково-методичний супровід  педагогів на основі розвивального підходу
4. Який підхід науково-методичного супроводу Ви  застосовуєте  в роботі з педагогами в умовах реформування освіти ?
-  знаннєвий  підхід професійного зростання педагога
- розвивальний підхід професійного зростання педагога
- інший _____________________________________________
5. Чи готові Ви, як методист, до змін  в організації методичної роботи ЗП(ПТ)О в  новому форматі?
- Так
-  Ні
- (Обгрунтувати відповідь  чому ТАК …чи  НІ…)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Чи зареєструвалися Ви на безкоштовний дистанційний курс з отриманням сертифікату?
 « Критичне мислення освітянам » рекомендований  обласною методичною секцією методистів.
- ТАК
- НІ
7.Чи маєте ви свій індивідуальний план професійного розвитку методиста  на 2019-2020н.р.
-ТАК
-НІ
Просимо надіслати відповідь  на електронну пошту nata.wirna@gmail.com
для реагування  та здійснення методичного супроводу (індивідуального) професійної діяльності методистів  ЗП (ПТ)О.
Всеукраїнський вебінар ",
який ініційовано в НМЦ ПТО можливостями обласної секції методистів ЗП (ПТ)О .Досвід цікавий для педагогічних працівників які впроваджують метод проектування в методичній роботі.
Посилання на матеріали Всеукраїнського вебінару.Розділ  сайту НМЦ ПТО  "методичний кабінет ПТНЗ " - предствлені творчі напрацювання з досвіду впровадження методу проектуванння в методичниій роботі.( інформація за 03.06.2019р.)Немає коментарів:

Дописати коментар