Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Науково-методичний супровід методистів-2023р.

Підсумки роботи методистів ЗППТО 2023р. 

Презентація про осучаснення методичної роботи методиста. 


20.04.2020р.


Методисти ЗППТО  створили  на сайтах онлайн-сторінки «дистанційне навчання»
   На підставі Наказу МОН від 14.07. 2015р.№761 Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання,  листа НМЦ ПТО від 06.04.2020р. «Про методичні рекомендації щодо організації освітньої діяльності за допомогою дистанційних технологій» методисти ЗП(ПТ)О здійснюють  супровід  педагогічних працівників з питань  методики дистанційної організації та    комфортних умов навчання здобувачів освіти. На сайтах закладів для учнів відкриті  сторінки «дистанційне навчання», які передбачають:  процес комунікацій викладач – учень, надання інформації з предметів,  алгоритми виконання завдань та оцінювання знань. Введено консультування за запитами здобувачів освіти. За відповідними посиланнями ви можете ознайомитися з позитивним  досвідом організації освітнього процесу засобами дистанційних форм:
- https://www.ptu2.dp.ua/distantsijna-osvita.html Classroom (гугл класи) ПТУ №2   (методист І. Мазур);

Міжрегіональне ВПУ з поліграфії та інформаційних технологій. ( «Положення про дистанційну освіту  МВПУПІТ», сторінка : дистанційна освіта - технологія  Classroom - 18 учнівських онлайн груп навчання  )http://centr-tur.com

 розділ : «Науково-методична робота»

(Дніпровський центр ПТО туристичного сервісу (методисти Найдьонова О.В., Міщук О.В.)09.04.2020р.Самоосвіта в період карантину.


11.11.19р. Читаємо прогнози світових вчених. Надзвичайно актуальна книга.  
« Найкращій клас у світі » .  Як створити систему освіти 21 ст. (книга для освітян)
                                   Андреас Шлейхер - німецький педагог , живе у Франції

                                    Керівник Програми  міжнародного оцінювання учнів PISA30.10. 2019р. Матеріали  до семінару обласної секції методистів  31.10. 2019р. ,11.00. ,онлайн , НМЦ ПТО.
Методисту  на замітку. ( професійні інтернет - видання)

Використовуємо нові форми методичної роботи.
Методичне асорті – захід з набором різноманітних тем і форм роботи.
Методичний мікс (mix – змішувати, поєднувати) - поєднання найкращих форм роботи класичної педагогіки плюс мультимедіа та інноваційні комп’ютерні технології;
Методичний брейнстормінг це нестандартна форма методичної роботи, яка дає можливість виявити загальну ерудицію педагогів, являє собою різновид дискусії, це змагання різних методичних ідей реалізації однієї і тієї самої проблеми.
Сприяє максимальному долученню членів колективу до спільної групової творчої роботи з підвищення теоретичного та практичного рівнів фахової майстерності. Він дає можливість поєднувати індивідуальні та групові форми роботи з учителями, стимулює їх до творчості.
Педагогічний стартап (від англ. startup – запускати, починати) – зовсім молодий проект, в основі якого лежить якась абсолютно нова ідея, не використана до цього ніким; це нова освітня послуга, яку вони хочуть розвинути і просунути на освітньому ринку, але вона поки що знаходиться на стадії пошуку оптимальних ідей. Стартап зреалізується:
-  коли стартапер створює абсолютно новий продукт або удосконалює відомий;
-  коли є ідея, яка обов’язково має втілитися в життя;
-  коли викладач не може і не хоче працювати за принципом «я розказую, а ти слухай»;
-  коли він біля себе гуртує інших колег;
-  коли використовує будь-яку можливість, щоб познайомити інших зі своїм продуктом.
Педагогічний подіум (дефіле)демонстрація, показ, презентація творчих доробків педагогічних працівників, методичних комісій, колективів окремих  закладів; популяризація, пропаганда кращого передового педагогічного досвіду; представлення інновацій в освіті.
Педагогічний салон (від фр. salon - кімната, вітальня, у свою чергу від італ. sala - зала- засідання однодумців, вибраних осіб, які збираються за круглим столом, у невимушеній обстановці і ведуть розмови, бесіди на об'єднуючу їх тематику; відбувається обмін думками, досвідом з різного кола питань чи конкретного обраного, запланованого питання; обмін досвідом роботи з удосконалення навчально – виховного процесу.
Педагогічний меседж (повідомлення) - думка чи ідея, виражена вербальним або невербальним способом;  доведення інформації про результати участі у заході, конкурсі; творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу над обраною проблемою; висвітлення  змін у навчальних програмах та планах та ін..
Презентація-меседж. Використовується для ознайомлення з педагогічними інноваціями, для офіційного представлення нових освітніх програм, підручників, навчальних кабінетів, нового досвіду з певної педагогічної проблеми; обов’язково з використанням мультимедійного обладнання. Мета презентації - привернути увагу до чогось, познайомити з новим починанням, дати йому суспільну оцінку.
Методична креатив-студія - це інноваційний вид професійного навчання, удосконалювання й експериментування, що формує особистісні професійні якості педагога та  забезпечує соціально-педагогічну підтримку фахівця. Характеризується яскраво вираженою творчою атмосферою, можливістю у вільній формі викладати й апробувати самі неординарні педагогічні ідеї. Поєднує творчо працюючих педагогів, а також педагогів прагнучих зберегти або підвищити професійний рівень, що бажають самовиразитися й самоствердитися. Форми і методи роботи: круглий стіл, тренінг, дискусія, робота в групах, інтерактивні форми навчання.
Публічна консультація - це відкрита форма залучення усіх зацікавлених сторін до обговорення конкретних питань або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. При підготовці зацікавлена сторона може попередньо надіслати питання для обговорення або надати свої письмові пропозиції.
Інформаційна трибуна - захід, присвячений темі, події, даті. Обов’язково містить інформаційне повідомлення на яку-небудь тему; спеціально організований захід, що забезпечує інформування слухачів про зміст нововведень, інновацій в теорії та практиці освітньої діяльності;   розкриває і закріплює отримані знання учасників.
Вернісаж педагогічних ідей  - обмін позитивним досвідом учасників.
«Без табу» - форма організації методичної роботи, в якій знайшли оптимальне поєднання елементи педагогічного рингу, творчої дискусії та дебатів. Підготовчий етап: створення та організація роботи ініціативної групи, добору і опрацювання літератури, розробки анкет, проведення соціологічних досліджень. В ролі «ведучого» - директор (заступник директора з ВР). Точка зору «за» і «проти» представляють і аргументують компетентні, добре підготовлені педагоги. Групи підтримки «за» і «проти» - члени педагогічної ради (за власним вибором).  Експерти – директор НЗ, психолог, заступник директора з НВР, досвідчений педагог.
Педагогічний стартап

Воркшоп (англ. workshop - робоча майстерня) - одна з активних форм навчання, аналогічна тренінгам і діловим іграм, які дають можливість активізувати весь потенціал особистості, отримати знання самостійно. Воркшопу притаманна висока інтенсивність групової взаємодії, активність і самостійність учасників, актуальний досвід й особисте переживання. Теоретичні «вкраплення» у вигляді лекцій застосовуються дуже рідко й у мінімальному (необхідному для повного висвітлення теми) обсязі. По закінченні воркшопа у групи є певний інструментарій, модель поведінки в конкретній ситуації. Основні методи і прийоми - аналіз і розбір ситуацій, створення проектів і презентацій, «мозковий штурм», виконання індивідуальних і групових вправ.

Приклад: у групи є завдання, наприклад, прописати процеси взаємодії підрозділу Х з підрозділом У і є тренер-консультант, який їм у цьому процесі допомагає. А так само у групи є певний час. І протягом цього часу група розробляє всі можливі варіанти рішень поставленої задачі. Суть майстерні в тому, що її мета - вирішення задачі, але немає правильного рішення або прогнозованого результату.
Педагогічна реклама. Захід у формі творчої гри «Реклама» проводиться з метою пропаганди та впровадження перспективного досвіду. Об’єктами реклами є творчі знахідки викладача або майстра виробничого навчання, творчої групи педагогів. Автори готують повідомлення про суть досвіду та його перспективність. На виступ відводиться 8-10 хвилин. Форма виступу – довільна, однак творча, креативна. Реклама має бути змістовною, цікавою, переконливою, містити необхідні і достатні для характеристики рекламного об’єкта відомості. 
Педагогічний ринг. Може проводитися тоді, коли в колективі існують протилежні погляди на визначену проблему і є необхідність у виробленні єдиних підходів до її розв’язання. Ефективність проведення педагогічного рингу значною мірою залежить від уміння керівника вичленити головні аспекти проблеми і визначити кількість і зміст раундів (їх може бути 3-4). Кожний раунд являє собою поєдинок протилежних думок, поглядів, позицій.
Методичний день. Проводиться в межах одного навчального дня, включаючи два засідання (ранкове та вечірнє) і змістовну роботу між засіданнями (проведення відкритих уроків, обговорення в групах, випуск методичних бюлетенів). Завершується засідання виробленням і прийняттям конкретних рішень і рекомендацій.

ВЧІТЬСЯ УЗАГАЛЬНЮВАТИ ДОСВІД

1.           Виберіть питання, яке вас зацікавило у роботі педпрацівника. Воно має бути актуальним і важливим для науки та педагогічної практики.
2.           Уважно слідкуйте за науково-методичною літературою, ведіть бібліографію літератури по питанню, яке вас цікавить.
3.           Накопичуйте та зберігайте матеріали, які відображають досвід роботи педагогічного працівника: аналізи уроків, бесід, планів, конспектів уроків, дидактичні матеріали, свої спостереження… Відмічайте при цьому сумніви. Записуйте запитання.
4.           Виберіть тему для узагальнення досвіду, намагайтесь оформити її якомога точно, конкретно.
5.           Визначте форму описового узагальнення. Це може бути опис у формі довідки, статті, звіту, доповіді тощо. Можна узагальнити досвід і по-іншому. Наприклад: привести в систему методичні матеріали педпрацівника (плани, схеми, інструкційно-технологічні картки тощо), давши їм короткі роз’яснення.
6.           Складіть короткий план теми (3-4 основні питання), потім складіть по темі тези. Згадайте і розмістіть в плані факти, які будуть використані як основні для ваших висновків. Знову і знову уточнюйте план; уже в ньому має бути основна ідея і логіка викладення теми.
7.           Далі опис. Спочатку чернетка. До «предела» скорочуйте вступ, уникайте загальних фраз, не прагніть писати «наукообразно». Літературу використовуйте не для повторення, вже сказаного, а для «углубления» і систематизації своїх спостережень і висновків.
8.           Матеріали старайтесь викладати коротко, просто, логічно, системно, уникаючи повторень.
9.           Оцінюйте практично досвід. Памятайте: Головний критерій хорошого досвіду – результат. Розповідь про досвід непереконлива і мало цікава, якщо у ньому не показано, як ростуть і розвиваються учні, яких результатів вони досягли.
10.      Підберіть і належним чином оформіть додатки (схеми, таблиці, картки, список літератури і т.п.)
11.      Працюючи над темою, радьтесь зі своїми колегами, колективом, розповідайте їм про свої труднощі, сумніви при узагальненні досвіду. Так можуть з’явитись цінні думки, необхідні факти. Оптимізація (від латинського optimuc- найкращій,найзручніший) роботи керівників методичних комісій   закладів професійної (професійно-технічної)  освіти в контексті впровадження реформи . 2019р. 

1.     Розробка  концепції методичної комісії (за призначенням) на основі  педагогічної реформи , освітніх держстандартів, різного рівня освітніх ,навчальних програм реформування професійної ( ПТО), чинного законодавства про освіту, та інш.
2.     Методичний менеджмент (управління)  різних сучасних  форм самоосвіти педагогічних працівників.
3.     Створення (разом з адміністрацією,методистом  освітнього  закладу) відповідних умов для реалізації педагогічними працівниками  своїх професійних задумів (комп’ютерна підтримка навчальних кабінетів,функціонування внутрішньої мережі, створення віртуального методичного кабінету з методичними комісіями)
4.     Створення  інноваційного середовища в методичній комісії . (авторські проекти, педагогічні кейси, тренінги інш.)
5.     Брати участь в оновленні  роботи методичного кабінету ОЗПТО разом з  іншими  методкомісіями.
6.     Укладання угод про співпрацю та спільну діяльність науковців та метод. комісій.(ОЗПТО + організації,установи, музеї, культурні центри,  ...)
7.     Організація роботи методичної комісії на інтегрованій основі (спільні програми м.к. профпідготовки та заг.освітньої підготовки, спільні плани роботи, предметні тижні, методичні заходи …). Формувати поняття про престижність та необхідність будь – якої професії.
8.     Експериментальна робота на рівні м.к. «Індивідуалізація методичної роботи компетентного педагога» :
А) об’єднання індивідуальної методичної роботи на змагальній,творчій основі.
Б) план – завдання (розробка методичного маркетингу  щодо просування авторських ідей педагогічної діяльності  в різних середовищах, спільнотах …(колеги,батьки,учні,інш.)
В) шляхи виконання завдання (проведення тренінгу, проведення спільних та індивідуальних заходів: методичний бенефіс викладача, презентація досвіду, конкурс на кращий майстер - клас,проект, педагогічний кейс з проблеми…)
Г) підсумкові спільні результати : анкетування,тестування,діагностування напрямків діяльності викладачів   (педагогічна експертиза)
      9. Введення   змагальної  форми  роботи з   педагогам  (експериментальна робота на рівні              предмету, проектування методичної  роботи, конкурси, тренінги, вивчення   
          досвіду 2-х педагогів з однієї проблеми тощо…)
10.   Введення моніторингу якості роботи методичної комісії за півріччя та начальний рік.
·    До моніторингу бажано внести показники: нова форма самоосвіти в
викладачів суспільних дисциплін
·     участь в заходах – професійних змагань (конкурси різного рівня, інноваційний урок, тематичні предметні тижні
·    участь в  предметних олімпіадах загальноосвітньої підготовки  ІІ , ІІІ, ІV етапах.
·     Авторські  проекти, експериментальна робота на рівні предмету.

·     Навчання за індивідуальною навчальною траєкторією, інші…
1                       Онлайн  презентація досвіду.

12.  Введення нової організаційно - функціональної моделі Науково-методично роботи – БЛОЧНО- МОДУЛЬНОЇ з 3- х напрямків:
·        Пізнавальна : робота з навчальними програмами, робота з інформаційними джерелами , медіа ресурси, педагогічні спільноти.
·        Тематична діяльність – шляхи вирішення педагогічних проблем
·     Практичні досягнення в педагогічній діяльності (впроваджено проект), результати  навчально-виховного процесу.(успіхи учнів)

                                                                         Муха Н.О.  методист НМЦ ПТО

Як приклад . На основі зібраних матеріалів від викладачів , голова м.к. планує роботу на навчальний рік. (Методичний супровід  індивідуальної  траєкторії професійної діяльності. кожного викладача ) 

Напрямки  роботи методичної комісії ЗП(ПТО) _________       на основі нової організаційно - функціональної   блочно -  модульної моделі науково – методичної роботи .    
Голова  методичної комісії ______ПІБ,фах,категорія.______________

             
Блочно-модульна модель науково-методичної роботи.
Зміст роботи
методичної секції суспільних дисциплін
    Виконавці
          ПІБ
Дата проведення методичного заходу

      1 модуль
Пізнавальна діяльність викладачів
Методичний супровід. 
Вивчення навчально-методичної літератури з предметів на 2019-2020н.р.

Теоретична підготовка, яка необхідна в індивідуальній методичній роботі  кожного викладача


Члени методичної комісії
01.09.2019р.
   2 модуль
Тематична діяльність
викладачів

Методичний супровід .
Самоосвіта(курси,семінари,
Тренінги,дистанційне навчання тощо…
Впровадження проекту,організація експерименту на рівні предмету. Впровадження кейс-методики навчання.

Індивідуальна траєкторія професійної діяльності кожного педагога 
Постійно
    Грудень 2019р.

3 модуль
Практичні досягнення. Групові форми роботи.
      Методичний супровід. 
       Представлення результатів діяльності педагога у певній формі.
       Індивідуальний план методичної роботи
       Презентація авторського проекту.
        Презентація методичних  розробок (посібник,порт фоліо, кейс,збірник уроків – тренінгів,збірник майстер класів з проблем компетентнісного уроку інш  )
        Методичний бенефіс викладача за результатами виконання  завдань індивідуальної м.р.
        Презентація досвіду роботи м.к. на педраді.


Спільні групові заходи за результатами досягнень.


Травень 2020р.


Лютий 2020р.


             Вебінар методистів ЗП(ПТ)О . 26.09.2019р

                       Керівник обласної секції Муха Н.О. 

Тема « Удосконалення  професійної компетентності методистів
ЗП (ПТ)О у контексті зміни системи і вектору методичної роботи  в умовах реформування  професійної (професійно-технічної ) освіти » засобами методичного супроводу.
Мета : Допомогти методистам  усвідомити (з огляду на дослідження МОН) що існуюча система методичної роботи  вже не відповідає потребам і запитам сучасного педагога і має  змінитися; акцентувати діяльність методистів на нових функціях та підходах методичної роботи. Відкрити нові можливості  особистого професійного зростання. 


«Удосконалення професійної компетентності методистів ЗП(ПТ)О засобами науково - методичного супроводу в умовах реформування професійної (професійно-технічної) освіти», 26.09.2019


   06.06.2019р.
"Всеукраїнський вебінар ",який ініційовано в НМЦ ПТО можливостями оласної секції методистів ЗП (ПТ)О .Досвід цікавий для педагогічних працівників які впроваджують метод проектування в методичній роботі.
http://nmc-pto.dp.ua/2019/2019_05_42.htm
 Розділ  сайту НМЦ ПТО  "методичний кабінет ПТНЗ " - предствлені творчі напрацювання з досвіду впровадження методу проектуванння в методичниій роботі.(за 03.06.2019р.)
https://drive.google.com/drive/folders/1C3Z3XZbIMQI9_v5elTumHq5CJPJBnsFQ06.06.19р. Увага корисний сайт для професіоналів.

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229


10.05.19р. Методистам необхідно відслідковувати нормативно - правові документи в галузі освіти.
                                                           Про порядок ДПА -2019

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-provedennya-v-20182019-navchalnomu-roci-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-osib-yaki-zdobuvayut-zagalnu-serednyu-osvitu
                  Про проведення ДПА осіб,   які здобувають загальну середню освіту.
                                       Лист МОН від 25.01.2019р. № 59

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-1369   Про порядок ДПА

14.02.19р.    Шановні методисти, дивимося сторінку "Навчальний тренінг"  

Беремо участь в конкурсах "Методичного фестивалю - 2019"ініційованого НМЦ ПТО. Вам вже направили відповідний наказ . Від вас чекаю особистих напрацювань про те як організовуєте та проводите тренінги з педагогічними працівниками.(Це може бути- збірник тренінгів за тематикою, окремими темами з елементами відео, тощо...)
       Методичні матеріали про тренінг. (для самоосвіти методистів)

17.01.2019р.     Про сучасне покоління українських дітй-Z.
Наукова стаття для професіоналів-педагогів. Прошу методистів опрацювати статтю на засіданнях методичних комісій та обговорити на круглих столеах.
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5229


16.01.2019р. Методичний монітринг розділу "методична робота "на сайтах ПТНЗ показав що методисти майже 50 ПТНЗ  практично не ведуть даний розділ . Інформація застаріла, не- актуальна та неефективна в методичній роботі. Фактично тільки 1% методистів використовують інтернет технології в своїй роботі.(НЦПО,КПГМЛ, МВПУПІТ, ДПЗЛ,) В роботі методистів переважають традиційні форми та методи роботи. Не практикують проведення тренінгів з різних проблем професійної діяльності. Про це буде мова на засіданні секції тетодистів ПТНЗ.( м Дніпро. ПТУ-2, 24.01.19р. 10.00)   Заверешено  навчавння в Школі  методиста - початківця  ПТНЗ при НМЦ ПТО, 
                яка  діяла   з 2016 по 2018 р.р.  
    Слухачі :  вивчали структуру  роботи методичного кабінету, (моделі) освітнє                           законодавство,Положення про методичну роботу в ПТНЗ, основи планування                          методичної роботи в навчальному закладі ( особливості   в  сучасних                                           реаліях, форми та методи методичного супроводу.) Ознайомилися з
 мережею ВМК ПТНЗ області.  Вивчали досвід роботи творчих методистів ПТНЗ .         На  підсумковому занятті презентували свої творчі залікові роботи     тематика яких була   актуальна. Всі показали якісні, інтегровані знання щодо   організації    роботи МК в освітньому  закладі.
         

1 коментар:

  1. Маса важливої, потрібної інформації. Завжди користуюсь допомогою Н.О., її матеріалами. Завжди рекомендую всім педагогам нашого ліцею відвідати цей блог, адже це їм стане у пригоді. Я впевнена! Дякую за допомогу.

    ВідповістиВидалити