Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Конкурси,фестивалі,методичні акції,

Методична акція методистів ЗППТО    з проблеми формування методичної компетентності педагогів впровадження педагогічної технології дистанційного навчання та змішаного навчання.           01.02.-18.02.2021р.
                       Інноваційні, позитивні, результативні матеріали (досвід )
                       


                  

 Результати участі  в  « Методичному фестивалі НМЦ ПТО- 2019  «  методистів ЗП (ПТ)
Дніпропетровської  області. (номінація : методико - педагогічні тренінги )
    (Узагальнено висновки експертної групи – Муха Н.О. методист НМЦ ПТО )
ПІБ
Назва методичної розробки
ЗП(ПТ)О
Критерії оцінювання методичних розробок

ВСЬОГО БАЛІВ
РЕЙТИНГ по кількості набраних балів.
Наявність креативної творчої ідеї, мети, очікуваних результатів10 б.
Реалізація компетентністного підходу щодо вирішення завдань психолого-педагогічного тренінгу через формулювання чітких ефективних завдань та вправ тренінгу;
10.б
Рівень застосування інтерактивних технік, як засобу стимулювання учасників до активної діяльності під час тренінгу та їх доцільність використання на різних етапах тренінгу; 10 б.
Процес розвитку та формування рефлексивних умінь у педагогів
10 б.
1
Ленда Ірина   Григорівна

Формування педагогічної майстерності педагогів шляхом хакатону та тренінгу
Дніпровський професійний залізничний ліцей

10
10
10
9
39
ІІ
2
Клопінська Ірина Олександрівна
Самоосвіта - шлях до вдосконалення
Нікопольський центр ПО
9
10
10
8
37
ІІІ
3
Захарченко Олег Іванович

Розвиток соціально-комунікативної та професійної компетентностей молодих педагогів та формування мотивації учнів до навчання.»
Західно-Донбаський професійний ліцей
8
10
10
9
37
ІІІ
4


Нушель Олена Сергіївна
Демченко Віталія Олександрівна
«Подолання тривожності педагогів при спілкування з учнями під час освітнього процесу та виявлення індивідуального стилю педагогічної діяльності»
Царичанський аграрний професійний ліцей.
7
10
10
3
30
V
5


Костюкова Катерина Станіславівна
Тренінгове заняття з педагогічними працівниками Покровського ЦППРК
Покровський ЦППРК
10
7
6
2
25
VІІ
6
Стьопіна Н.В.,
КулалаєваН.В.
Шпеньков О.С.
Вдовкіна І.О.
Шевчук Ю.О.

«Конструювання міждисциплінарних навчальних проектів у закладах професійної (професійно-технічної освіти»
Кам’янський професійний ліцей
10
10
10
9
39
ІІ
7

Біла Оксана Вячеславівна,
Солонець Надія Віталіївна,
Троцко Наталія Яківна.

Візуалізація в освітньому процесі – запорука цікавого уроку.
Дніпровський регіональний центр ПТО
10
10
10
5
35
ІV
8

Совдагарова  Л.Б.

Педагогічний тренінг. » Розвиток креативних здібностей педагогів»
Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей.
4
4
10
3
20
VІІІ
9

Петрова О.Ю.

Креативне освітнє середовище як чинник формування творчих здібностей здобувачів професійної (ПТ) освіти.
Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей.
4
5
5
4
20
VІІІ
12

Русанова Світлана Георгіївна
Методико - педагогічні тренінги –  сучасна інтерактивна форма роботи з педагогами.
Томаківський аграрний професійний ліцей
10
10
10
10
40
І


                                                                                                                                    Наказ НМЦ ПТО від 01.02.2019р. № 5
                
Експертна комісія обласного методичного фестивалю 
«Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини:
кращі практики, перспективи розвитку, кроки до успіху»
Номінація «Методико-педагогічні тренінги»
Муха Н.О.
методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області;
Керницька Т.В.
методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області;
Середенко–Рожко Л.О.
методист Криворізького будівельного ліцею
Єсауленко О.О.
заступник директора з НВЧ Нікопольського центру професійної освіти
Собко Є.С.
викладач Софіївського професійного ліцею

                        Аналіз методичних розробок надісланих на Методичний фестиваль НМЦ ПТО -2019.
                                                          номінація : методико - педагогічні тренінги
Експертна комісія представляє загальний аналіз творчих розробок учасників фестивалю  відповідної номінації.
  На методичний фестиваль представлено 12 творчих методичних розробок з зазначеної номінації.
1.     Методисти знають (але не всі розуміють) основну структуру та призначення  тренінга для педагогів.
2.     40% методистів визначили тему тренінга – інтуїтивно, з огляду на те які загальні проблеми мають педагоги в контексті НУШ. (а не з огляду на методичні проблеми  педпрацівників  певного закладу)
3.     60% методистів (ДПЗЛ,ЗДПЛ,ТПАЛ,ЦАПЛ ,КПЛ, НЦПО,ДРЦПТО, ПЦППРК) використали тестування,анкетування педагогічного колективу щоб зорієнтуватися , яку тему тренінгу обрати та розробити відповідну його структуру.
4.     Всі автори розробок скористалися певними інформаційно - методичними джерелами, але посилання на них вказані тільки у методистів: КПЛ,ЗДПЛ,ТПАЛ,НЦПО,ПЦППРК ,ЦАПЛ.
5.     Назви тренінгів більшість методистів запозичила в інтернеті… ( а отже і не тільки…)
6.     Вивчення змісту тренінгів вказує на те що вправи в усіх дуже схожі; практична частина тренінгів не чітко виражена, у деяких розробках  надто спрощена.
7.     В тексті деяких розробок   термінологія про сучасні освітянські процеси,яка  нічим непідтверджена.(досвід методиста з проведення тренінгів у закладі освіти… з актуальної для педагогів тематики.)
8.     Теоретична частина переважає над практичною. (що має бути навпаки…)
9.     Теми тренінгів загального спрямування, або дуже спрощені (і розраховані  на студентів а не викладачів – професіоналів, які на тренінгу мають удосконалювати професійну майстерність)
10.          В усіх методичних розробках наявні елементи реалізації  науково-методичного підходу,  новизни,акценти на    креатив, творчість, мобільність ,рефлексію педагогів.             
Висновки:

-         методисти ЗП(ПТ)О мають удосконалювати  методику проведення педагогічних тренінгів як ефективної форми методичної роботи;
-         тематика тренінгів має відповідати запитам педагогічних колективів ;
-         засобами  тренінгових технологій  допомагати  викладачам,майстрам виробничого навчання вирішувати проблеми професійної компетентності;
-         досвід роботи за тренінговими технологіями зазначених методистів, можливо використовувати в закладах професійної (ПТ)освіти Дніпропетровщини.


                                       24.01.2019р. 10.00 .ПТУ-2 м. Дніпро ,    
                                               семінар  методистів ПТНЗ області.

Завдання методистам: 
1. Подаємо інформацію (електронні адреси), заявки на презентацію   про створення електронних методичних кабінетів ,  віртуальних МК після лютого 2018 р.

2. Методисти які створили вже зазначені ресурси ,  мають переглянути та оновити їх зміст  .

3. На семінар приймаємо заявки на презентацію досвіду   створення методичного та освітнього середовища ПТНЗ.


Немає коментарів:

Дописати коментар