Вирій творчих паростків методиста ЗП(ПТ)О

https://padlet.com/metodkompas/padlet-6uundk49a2vdmpcl

Моніторинги методичних кабінетів ПТНЗ


Приклад – рекомендація – як варіант моніторингу власної  педагогічної діяльності  на засадах партнерства та підтримки і представлення  атестаційній комісії ЗП(ПТ)О -2024. (І,ІІ рівні.)

 

Методичний моніторинг власної діяльності методиста, викладача,( майстра виробничого навчання)  _______(ПІБ повністю, назва ЗП(ПТ)О)____________  з підготовки до чергової (позачергової ) атестації -2024р.  за новим Положенням МОН» (Наказ  від 09.09.2022р. № 805;  МЮУ від 21.12.22р. №1649/38985)

 

«  Сутність професійного розвитку : здатність  здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, визначати нові індивідуальні професійні потреби та ефективно їх вирішувати на підставі  стратегії  розвитку, державних стандартів ПТО, ЗСО, завдань внутрішньої системи якості освіти ЗП(ПТ)О, начальних програм з предметів та виробничого навчання»

 

І.

Професійний розвиток.

Підвищення кваліфікації в міжатестаційний період-150 годин - протягом 5 років

ІІ.

Кваліфікаційна

    категорія

ІІІ.

Методичні здобутки за компетентностями педагогічного стандарту в міжатестаційний період.

(практичні досягнення за 5 років)

IV.

Результати освітнього процесу з основного предмету

( додаткових ); (виробничого навчання)

(Внутрішня система якості освіти в ЗО)

V.

 

Нагороди

VI.

.

Подяки,

грамоти

Назва курсів (інше)за ліцензією МОН. (перелік, реквізити)

 

Самоосвіта (реквізити)

( розглядається на педагогічній раді)

Встановлена в 2020р.

Претен  дую в 2024р.

 

Не потребують розгляду на педраді.

Курси,тренінги приватних осіб,організацій, які необхідні в професійній діяльності.

перша

вища

Врахувати вимоги до кваліфікаційної категорії на яку претендує педагог та порівняти    з власними здобутками (має авторський проект,наставник, сертифікований, власні методики, рекомендації іншим педагогам,збірники, посібники , розробки предметних тижнів…),керівник методичної комісії …школи –викладача – початківця.

 

Якісні показники освіти з предмету ; учасники (переможці) олімпіад, конкурсів,акцій, марафонів )- різного рівня.

Презентація власного досвіду, авторського експерименту з викладання предмету та його результати. Апробація нової технології,програми

 

+

 

+

 

-

 

1.Тема: «Практичний інтенсив. Вправи для психологічного розвантаження «

(Тов. «На урок» - сертифікат №к123-2890479  20.07.2023р. 8год)

вища

Підтвердити в. к.

Удосконалила психологічну компетентність педагога під час війни.

Набула нові знання з психологічної підтримки дітей на уроках під час воєнного стану. Отримала на конференції  практичні матеріали і проводжу на уроках психологічні хвилини.

Провела аналіз успішності здобувачів освіти  після впровадження психологічних хв.. Якість навчання підвищилась на 3 %.(додається аналіз)

 

 

 

1.Тема :  «Онлайн курс із професійного розвитку та наставництва педагога.»

Проєкт МОН і Фінляндії «Навчаємось разом». (30 год., 23.07.23р. № bf81ee75-aed2-47a7-bbc1-481287a7b479) сертифікат

 

-

 

вища

 

Підтвердити в. к.

Набула нові   знання партнерства в педагогічній діяльності  та як використовувати європейський досвід(Фінляндія) через наставницьку діяльність.

 

Започаткувала школу наставника для молодих початківців.

З  січня 2024р. (додається програма)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична складова на  допомогу методисту з підготовки  до атестації педагогічних працівників. (загальні і професійні компетентності вивчаються в контексті тих кваліфікаційних категорій на які претендують педагоги )

Методист :  постійно інформує,  комунікує, роз’яснює, консультує , допомагає, наставляє, коригує, орієнтує підготовку педагога до атестації.

Якщо атестується методист ЗП(ПТ)О то  процес підготовки, особливо  методичної компетентності, вирішує на рівні НМЦ ПТО з огляду на Державний стандарт  професії методиста з урахуванням на яку кваліфікаційну категорію він претендує. 

 

Висновок. Якщо методист (і не тільки) має к.к. - методист першої категорії то наступні 5 років він мав би готуватися до присвоєння  вищої категорії. В цьому контексті  надавати  атестаційній  комісії всі наявні  за 5 років власні досягнення  на посаді методиста.( досвід організації впровадження нових технологій навчання, започатковані  власні методичні проекти,участь у Всеукраїнських проектах та їх впровадження в своєму закладі освіти,конкурсах, публікації, статті, досвід впровадження нових підходів у методичній роботі (робота педагога в методичній комісії інш. професійних спільнотах)   

 

1.      На  засіданні атестаційної комісії (І, ІІ рівня) розглядаються  досягнення методичної компетентності педагога, за відповідним стандартом, д викладача,методиста  (майстра в/н) .

( чи достатньо її щоб підтвердити, встановити чи відмовити щодо  затребуваної  педагогом категорії)

2.      Педагоги (методисти, викладачі-методисти ), які атестуються на вищу категорію мають бути : наставниками, супервізорами,вести школи майстерності, голови методичних комісій, мати власні предметні проекти, (презентувати власний досвід методичної роботи з педагогами) публікації, статті, методичні розробки різного типу,  учасники (переможці)різних конкурсів освітян та здобувачів освіти  інше..

Супервізори – педагогічні працівники, які пройшли спеціальне навчання з різних питань педагогічної діяльності, отримали документ МОН, стали тренерами  та  за технологіями партнерства в освіті, навчаємось разом інш. проводять тренінги серед освітян. Навчають інноваціям в освіті)

Сертифікація педагогічної діяльності. (2024р. сертифікацію за власним бажанням проходять вчителі 5.6 кл. ) Викладачів  ЗППТО необхідно готувати до нової процедури атестації педпрацівників.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)”.

Професійний стандарт втілює сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей вчителя. До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

·         мовно-комунікативна;

·         предметно-методична;

·         інформаційно-цифрова;

·         психологічна;

·         емоційно-етична;

·         педагогічне партнерство;

·         інклюзивна;

·         здоров’язбережувальна;

·         проєктувальна;

·         прогностична;

·         організаційна;

·         оцінювально-аналітична;

·         інноваційна;

·         рефлексивна;

·         здатність до навчання впродовж життя.

Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.

Профстандарт дозволяє вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.

Професійний стандарт розроблено МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти за участі вчителів і директорів шкіл, фахівців, які здійснюють підготовку вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та проводять сертифікацію вчителів, а також за підтримки проєктів “Навчаємось разом” і “Професійний стандарт вчителя нового покоління і кращі НУШ технології: у взаємодії між академічними спільнотами університетів і вчителями-практиками”.

Професійний стандарт погоджено Національною академією педагогічних наук України та Профспілкою працівників освіти і науки України.

У зв’язку із затвердженням нового професійного стандарту вчителя планується визнати таким, що втратив чинність, професійний стандарт “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти” 2018 року.

Для самостійного опрацювання. 

Нове Положення  МОН про атестацію педпрацівників . 2023р.(Наказ  від 09.09.2022р. № 805;  МЮУ від 21.12.22р. №1649/38985)

 

Пункт 26. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

 

https://nowmetodinf.blogspot.com/p/blog-page_94.html

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5116803427357827254/4630494153773555388?pli=1

https://wirnasuspnauk.blogspot.com/2019/01/2019.html

 Моніторинг оновлення  роботи  методичного кабінету 
 01.01.-10.08.2020р. ДПТНЗ «Дніпровський регіональний центр 
професійно-технічної освіти» (завершення ІІ етапу.)


з
/п

Зміст  критеріїв моніторингу роботи методичних кабінетів
у контексті виконання
 Закону » Про освіту», Концепції «Сучасна професійна (професійно - технічна) освіта »до 2027р.
Інформація про діяльність   методиста на базі методичного кабінету ЗП(ПТ)О

Електронна адреса розміщення     зазначеної методичної інформації.
(сторінка на сайті, блоги, веб.сайти, ВМК, хмари, інше…)
Кількість балів виставлена
педагогами
ЗП(ПТ)О за критеріями
РейтиНГ
1.
 Діагностичний ресурс методичного супроводу індивідуальної   роботи педагогічних працівників за їх інтересами, запитами, побажаннями.  
 Аналізи 
 діагностування  рівня професійної, методичної
компетентності окремих
 категорій педагогів, запитів, побажань.
         ( ел. адреса посилання)
Анкети для діагностування педагогічних працівників -https://drive.google.com/open?id=1jbCRp0tmp4aYq2BQPKKoau69raZyGep1
Результати діагностування -

3-10

5


4
2.
Оновлена модель  роботи методичного кабінету ЗП(ПТ)О як ресурсу   забезпечення  методичного супроводу  індивідуальної  діяльності педагога від атестації до атестації.
Структура векторів(модель)
кожного   методичного кабінету у відповідності до стратегії діяльності ЗП(ПТ)О

 (ел. посилання , де розміщено інформацію)
ДПТНЗ «ДРЦПТО» - сайт – методичний супровід
3-10

10


1
3.
Актуальність, затребуваність, новизна  планування організаційного ресурсу роботи   методичного кабінету на основі   змісту  методичної документації ЗП(ПТ)О. 

Концепція методичної роботи в З П(ПТ)О; розділи у річному плані роботи ;
« Методична робота »
«Підвищення
кваліфікації », тематика основних тем  педрад ;  індивідуальні плани методичної роботи педагогічних працівників; методиста;  плани методичних комісій; план роботи методкабінету на тиждень, місяць, рік.
ü  Сайт ЗП(ПТ)О
р. методична робота
ü  Віртуальний методичний кабінет:
сайти методичних комісій, індивідуальні блоги ,
сайти методиста,
 педагогів, (посилання)
Сайт методиста Солонець Н.В. https://nsolonets.blogspot.com/
Методична комісія суспільної підготовки
Голова - Швидка О.М. (блог голови
Методична комісія природничих наук
Голова - Шишканова Г.М.
 (блог голови МК https://blogshishkanova.blogspot.com/)
Методична комісія гуманітарної підготовки
Голова - Семенова Н.І.

(блог голови МК https://semenovani.blogspot.com/)
Методична комісія електротехнічних професій
Голова - Простова Л.А. (блог голови МК https://larisaprostova194.blogspot.com/)
Методична комісія громадського харчування
Голова - Клімович І.М.(блог голови МК https://dnepririna.blogspot.com/)
Методична комісія професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Голова - Горбань М.М. (блог голови МК https://kolyagorban.blogspot.com/)
Методична комісія оздоблювальних професій
Голова - Дримко Т.І. (блог голови МК https://newblogdrimko.blogspot.com/)
Методична комісія ІТ-технологій
Голова - Кіслухіна Г.О. (блог голови МК https://kislykhina.blogspot.com/)
Методична комісія класних керівників
Голова - Троцко Н.Я. (блог голови МК https://trozkonata.blogspot.com/)

Блоги  педагогічних працівників

3-10

6

3
4.
Ефективна структура  електронного ресурсу методичного кабінету на допомогу педагогу: створення єдиного методичного середовища на основі внутрішньої та зовнішньої мережі професійного спілкування ЗП(ПТ)О
-          Сторінка методиста
-          Плани роботи методиста
-          Позитивний досвід педагогів
-          Методичний анонс
заходів на тиждень
-          Методичний сервіс
Віртуальний методичний кабінет.            
Електронне посилання на вказану інформацію.

Солонець Н.В. – методист – блог - https://nsolonets.blogspot.com/

3-10

4

5
5
Роль методичного кабінету як комунікаційного середовища удосконалення методичної компетентності педагогічних працівників.
Тематика проведених  тренінгів методиста; представницька функція; співпраця з професійними та методичними організаціями, колективні та групові заходи
Ел. посилання як підтвердження про здійснення адресного  методичного сервісу

Тренінг «Візуалізація в освітньому процесі -запорука цікавого уроку» -

Тренінг «Вчимося критично мислити»
3-10

5
4
6.
Наявність новостворених діючих методичних об’єднань педагогічних працівників  з певних проблем освітнього процесу.


Кількість, тематика новостворених інтегрованих за спільною темою (схожою) методичних об’єднань а не за предметним підходом їх формування.

Посилання на місце знаходження
відповідної інформації
Створено методичне об’єднання зварювальних  технологій
(наказ від 22.05.2020 № 165)

Положення про методичне об’єднання зварювальних  технологій


Сайт «Навчальний посібник з професії Електрогазозварник»
3-10

8
2
7
Результативні  індивідуальні та колективні заходи за підсумками   методичної роботи певного періоду роботи.  (І+ ІІ півріччя, за рік)
Тема, форма проведення.
Обов’язкова умова.
Посилання на місце розміщення методичної розробки заходу.

Банк педагогічних ідей - https://nsolonets.blogspot.com/p/blog-page_80.html

Систематизація заходів, в яких ДПТНЗ «ДРЦПТО» приймав участь - http://drcpto.org.ua/images/docs/zahodu_I_sem_2018_2019.pdf


3-10
10
1                           Всього       балів

Місце  за критеріями


                    Виконавець:   Біла О.
03.02.2020р. 
Моніторинг  оновлення роботи методичних кабінетів (І етап. ) Станом на 03.02.2020р.  Моніторинг надали методисти 22 ЗП(ПТ)О : ДЦПТО,КПБЛ, МПЛ, ВПУ-17, КПГМЛ,ПТУ-74, МВПУПІТ,ЗПЛ,ЗДЦПТО, КПЛ, КПГМЛ, ППЛ,ПТУ-79,КНВЦ,МЦППВ,ПЦППРК,ДРЦ ПТО,СПЛ,Соф.ПЛ,КЦПОММ,ДЦПО,КПГЕМ. Чекаємо інформацію від інших . 
13.12.2019р. Перебудовуємо роботу методичних кабінетів ЗППТО

Оновлення напрямків роботи методичного кабінету ЗППТО  в контексті
                                    Закону «Про Освіту»
Підвищення ролі якості освіти учнів як основного критерію ефективності науково-методичної роботи
Методичний кабінет – інформаційно-методичний  центр практичної методичної роботи, діагностування  та моніторингу  результатів діяльності кожного і всього педагогічного колективу.
Загальні підходи.
І .Здійснення  нової місія  організації  роботи методичного кабінету , яку реалізує  методист, на основі перебудови традиційної  м.р. від знаннєвого підходу до розвивального за інтересами,  запитами  і побажаннями п.п. :
А) . На базі м.к. необхідно : створити умови для всебічного , неперервного , професійного  розвитку педагога діяльність якого направлена на підвищення якості навчання учнів .
Б)  . Орієнтири:
 - професійне становлення (молоді спеціалісти)
- професійний розвиток  педагога (підвищення кваліфікації - всі його етапи)
ІІ. Графік роботи методичного кабінету має відповідати змісту діяльності педагогічних працівників (кожного ) та їх  інтересам професійного розвитку.
ІІІ . Реалізація сервісного підходу як  нової технології в організації роботи методичного кабінету  з педагогічними працівниками:
- поінформованість п. п. щодо нової послуги в методичній роботі -   методичного сервісу - за їх  інтересами,запитами , побажаннями , згідно індивідуальних планів м. р.;
- практикувати  методичний анонс щодо виконання  п. ІІІ
- укладання угод про співпрацю метод. комісій (тимчасових обєднань) та науковців,організацій.
- інтеграція роботи методичних комісій ( спільні програми м.к. профпідготовки та заг.освітньої підготовки, спільні плани роботи, предметні тижні, методичні заходи …)
- введення змагального методу роботи метод. комісій (  експериментальна робота на рівні предмету, проектування методичної роботи, конкурси, тренінги, вивчення досвіду 2-х педагогів з однієї проблеми тощо…) ;
орієнтація не на єдину методичну тему, а на самоосвітню діяльність педагогів, коли кожен викладач обирає для роботи свою тему, що є для нього актуальною. У такому випадку значно підвищиться і результативність роботи, і мотивація педагога  (групи )до підвищення своєї методичної компетентності
-  Введення моніторингу якості роботи методичних комісій за півріччя та             
    начальний рік.
-          Структура роботи м.к.  має змінюватися.  Перехід від м.к. до організації тимчасових професійних об’єднань педагогів створених  за ради досягнення певних результатів. (постійна їх динаміка,з огляду на зміни інтересів )
·        До моніторингу бажано внести показники: нова форма самоосвіти в м.к.
·        участь в заходах – професійних змагань (конкурси навчального закладу, інноваційний урок, тематичні предметні тижні
·        участь в  предметних олімпіадах загальноосвітньої підготовки  ІІ , ІІІ, ІV етапах.
·        Інноваційні проекти, експериментальна робота в кожній методичній комісії
·        участь  учнів у  конкурсах з професійної підготовки
·        тьютерський супровід (педагога) індивідуального навчання учнів;
навчання за індивідуальною навчальною траєкторією.інші…
-          Консультування щодо планування методичної роботи п.п. на блочно модульній основі.
 5. Комп’ютерна підтримка з методичного кабінету -  навчальних кабінетів,функціонування внутрішньої мережі, створення віртуального методичного кабінету з методичними комісіями (об’ єднаннями )
- обмін досвідом через мережу Інтернет;
- м.с. має відповідати стратегічним напрямкам роботи закладу освіти (НПЦ, дуальна форма освіти, інші інноваційні технології.);  
-  індивідуалізація надання методичної допомоги кожному педагогу в між атестаційний період за  їх планами методичної роботи;
- Атестація педагогів, різні моніторинги м.р. розкривають можливості надання ефективної  м. допомоги  викладачу,майстру в.н.
6.Застосовувати нові форми методичної роботи на базі методичного кабінету:
Педагогічний стартап -  нові ідеї не продуковані до цього ніким.
Педагогічний салон- (кімната,зала тощо) збираються однодумці , за круглим столом і ведуть розмову про те що їх об’днує Це може бути досвід,бесіда на заплановану тему, питання.
Публічна консультація - залучення всіх хто бажає висловитися з приводу,
Запропонувати своє рішення…
Педагогічна реклама - презентація позитивного досвіду.
Методичний день – викладача,майстра в\н,методиста,
Методичний місячник – методичних   тимчасових об’єднань за результатами роботи
 Тематичні тижні предметів,важливих державних подій,пам’ятних дат…
Інформаційна платформа - спеціальні актуальні повідомлення щодо педагогічної та методичної діяльності колективу актуальні новини,нововведення тощо.

Моніторинг діагностичних анкет методистів ЗП (ПТ)О
  Аналіз діагностування методистів ЗП (ПТ)О щодо готовності працювати в нових умовах розвитку освітньої галузі.
 На даний момент взяли участь в діагностуванні 33 методисти  з 32  З П (ПТ)О протягом вересня - жовтня 2019р.: НЦПО,ДЦПО,ЗДЦПТО,ВПУ-17, ВПУ -55, ПТУ-48,КПЛ,ДПЗЛ,К ПТМЛ,КЦППРКБА(1,2 к.),КЦПОРКТРС, ПГЛ,ЗПЛ,ПТУ-6,СОФ.ПЛ,СПЛ,ЦППРК,ТПАЛ,КНВЦ,ПЦППРК, ПрПЛ,ПТУ-2,    
       Під час вивчення змісту наданої інформації  (діагностичні анкети ) від методистів виявлено що :
-          Методисти мають проблеми згідно з діагностуванням за 7 питаннями  з  46 позицій.  Вони отримають методичний супровід з проблем методичної роботи.
-         Всі методисти надають перевагу в отриманні методичної допомоги сайту НМЦ ПТО, блогу «Творчий методист - творчому педагогу» (Муха Н.О.). Користуються сайтами, які рекомендовано МОН та професійними педагогічними сайтами.
-         Практикують індивідуальну та групову м.р. з педагогічними працівниками-97%
-         Знають про нову функцію методиста: «Науково-методичний супровід педагогічних працівників та його особливості.» - 100%
-         Тільки 46%- знають і розуміють  про зміни в підходах до оновлення м.р. в контексті Закону «Про освіту»
-         Разом з тим  89% - стверджують що готові до змін у професійній  діяльності в нових умовах.(маніпулювання термінами – доказ цифри 46% та 89%,завищений рівень компетентності методиста)
-         З 23  тільки 5 (ДЦПО,КПЛ,ЦППРК,Пр. ПЛ ) методисти не мають  ще власних індивідуальних планів професійного зростання.
-         (ПТУ-48,СПЛ,КЦПОРКТРС)-3  мають проблеми , щодо організації м. р. в контексті Закону України «Про освіту»
-         29%  методистів  вирішують проблему переходу в умовах реформування   освіти від  знаннєвого  до розвивального підходу НМС  в методичній роботі з педагогічними працівниками ЗП (ПТ)

Висновки:
1. Зібрана інформація буде використана для надання дієвої методичної допомоги окремим методистам.
2.  Методисти вчаться працювати в нових умовах і створюють  середовище НМС  характерне для їх  закладів освіти. 3.   Розпочато застосування в методичній роботі нової технології «науково-методичний супровід педагогічних працівників»  шляхом  інформальної , неформеної,формальної освіти.     
 4. Кожен методист має свою програму самовдосконалення, постійно займається самоосвітою й отримує методичну допомогу зазначених сайтів  на замовлення.
1.місце -  НМЦ ПТО
 2. місце - «Творчий методист – творчому педагогу»
 3. місце – професійні педагогічні  сайти
    5. 30  методистів (які не виконали завдання попереднього засідання обласної секції методистів за місяць жовтень 2019р. )   
             не використовують   методичний супровід НМЦ ПТО в період між атестацією  і не  долучаються до комунікації в          
           професійному  регіональному просторі. Отже є проблеми з формуванням    комунікативної компетентності  методиста ЗП (ПТ)О !
 Дякую методистам , які взяли участь в діагностуванні, прагнуть змін, готові розвивати  комунікативну компетентність  з колегами під час нових викликів та вирішувати їх в педагогічній спільноті. 


           

Моніторинг діяльності ВМК   при методичних кабінетах ПТНЗ  створених станом на лютий - грудень 2018р.
( Загальна інформація на підставі аналізу переглянутих роздлів "методична робота " на сайтах ПТНЗ ).

    Після того, як пройшов конкурс на кращий ВМК - лютий 2018р.(в рамках роботи секції методистів ПТНЗ ) тільки ВПУ-17,НЦПО, МВПУПІТ, ДПЗЛ, КПГМЛ, продовжують використовувати ВМК, як засіб підвищення професійної,методичної  компетентності викладачів. В інших, в основному методичний супровід педагогів здійснюється за традиційними підходами. На деяких сайтах застаріла інформація, яку виставили в 2013- 2017р.р. Немає методичної інформації про плани  роботи методичних кабінетів на 2018-19 н.р.  ...  Зрозуміло, чому немає заявок на презентацію ВМК, ЕМК. Методисти не створили , засобами сайтів ПТНЗ , ІКТ  освітнє, методичне середовище. 
      Порада методистам. 
1. Спланувати всім, власну самоосвіту на 2019р.  щодо застосування ІКТ технологій у методичній роботі з педагогічними працівниками.
2. Ситематично працювати над проблемою створення методичного середовища на базі МК  засобами ІКТ.
3. Через ІКТ здіснювати методичний маркетинг на базі методичного кабінету ПТНЗ.

Моніторинг роботи ВМК ЗП( ПТ)О . 2019р.
Далі буде...
     
Немає коментарів:

Дописати коментар